Üldised küsimused

Kuidas see toimib?

Tee taotlusTaotluse tegemisel ole kindel, et esitatud andmed on õiged. Soovitame kontrollida esitatud tulusid ja kohustusi kaks korda, et välistada...

Kuidas toimub laenulepingu sõlmimine oksjonil?

Portaalis toimuv laenulepingu sõlmimise protseduur, kus investorite laenupakkumiste tingimused võistlevad parima sobivuse osas laenusaaja poolt lae...

Milles seisneb tähtajalise oksjoni ja kiiroksjoni erinevus?

Üldtingimustes sätestatud lihtsustatud reeglite alusel toimuv oksjon.Tähtajalisel oksjonil võivad investorid pakkumisi teha ka madalama intressimää...

Portaali kasutamisega seotud teenustasud

Portaali kasutajad on kohustatud tasuma portaalihaldurile portaalis osutatavate krediidivahendusteenuste eest teenustasusid vastavalt teenuse osuta...

Raha ülekandmine

Raha kandmine Monestro kontole (Euroopa maksed eurodes)Tehes ülekande SEB pangast, jõuab raha Monestro kontole üldjuhul kohe, kuid mitte hiljem kui...

Miks võib isikukoodi valideerimine laenu- või investeerimistaotluse esitamisel ebaõnnestuda?

Te ei kirjuta oma nime täpselt nii, nagu on märgitud Teie isikut tõendaval dokumendil – näiteks kirjutate „sh“ , aga mitte „š“. Kirjutamisel tuleb ...

ID-kaardiga allkirjastamine ebaõnnestub

1. Kui soovite dokumenti ID-kaardiga allkirjastada, kuid saate veateate "Allkirjastamine ebaõnnestus", siis palun kontrollige, kas ID kaardiga allk...

Mis on lisaintress?

Laenugraafikus sisaldub intress, mis on välja arvestatud eeldusel, et lepingujärgsed maksed laekuvad maksegraafikus sätestatud maksepäevadel. Kuna ...

Kuidas ma saan teavet oma isikuandmete töötlemise kohta?

Isikuandmete kaitse seaduse § 19 näeb ette andmesubjekti õiguse saada isikuandmete töötlejalt teavet tema kohta käivate isikuandmete kohta, sh mill...

Kas Te olete riikliku taustaga isik, sellise isiku pereliige või lähedane kaastöötaja?

Riikliku taustaga isik - füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, sealhulgas riigipea, valitsusjuht, minister ni...