Investeerimine

Laenu pakkumine

Kasutaja, kes soovib portaali vahendusel teistele portaali kasutajatele raha laenata ja osaleda oksjonitel investorina, peab pärast portaali kasuta...

Autoinvest

Investor võib teha laenupakkumisi ka spetsiaalse automaatse rakenduse, Autoinvest’i abil. Selleks määrab investor portaalis talle sobivad laenupakk...

Kes on laenuandja?

Investor (vähemalt 18-aastane), kellega laenusaaja on oksjoni tulemusel sõlminud laenulepingu. 

Kes on investor?

Vähemalt 18-aastane portaali kasutaja, kes on esitanud portaali kaudu laenupakkumise. Meie sise-eeskirja kohaselt on kliendiks portaali kasutajaks ...

Mis on krediidiskoor?

Portaalihalduri subjektiivne hinnang laenusaaja prognoositavale maksekäitumisele ja riskisusele laenuandja jaoks. Laenutaotluse juures märgitud kre...

Mis on DSTI?

DSTI on laenuteenindamise suhtarv. Suhtarv laenusaaja laenumaksete ja sissetuleku vahel, mida kasutatakse mõistliku laenukoormuse arvutamiseks ning...

Kuidas on kontrollitud laenuvõtja andmed, sh sissetulekud?

Laenuvõtja isikukoodi ja dokumendi kehtivust kontrollitakse vastavatest riiklikest andmebaasidest. Laenutaotlus allkirjastatakse Eestis ID-kaardiga...

Kas juriidiline isik peab Monestro portaalis laenu andmiseks omama krediidiandja tegevusluba?

Krediidiandjate ja -vahendajate tegevusloa nõudeid reguleerib Eestis krediidiandjate- ja vahendajate seadus (KAVS).KAVS § 4 lg 1 kohaselt loetakse ...

Kuidas alustada ettevõtte kaudu investeerimist?

Olulised sammud ettevõtte kaudu investeerimise alustamiseks:1. Registreerige end kasutajaks.1.2. Esitage investori taotlus.1.3. Autoriseerige panga...

Mis juhtub laenudega, mille tagasimaksmisega hilinetakse?

Laenuandjal on õigus öelda laenuleping erakorraliselt üles, kui laenusaaja on rikkunud oluliselt laenulepingust tulenevaid kohustusi. Oluliseks rik...

Kas Monestro arvestab investeeringult maha makse?

Monestro ei arva investeeringutelt maha makse. Investor on vastutav oma tulude/investeeringute deklareerimise eest iseseisvalt.

Kuidas on investor kaitstud Monestro finatsprobleemide korral?

Kliendi varad hoitakse Monestro omadest lahus. Monestro finantsprobleemid ei mõjuta kliendi fonde.

Kust leida informatsiooni oma investeeringute kohta?

Informatsiooni tehtud investeeringute kohta leiate "Minu investeeringud" -> "Investeeringute nimekiri" alt:Soovitud investeeringu saate välja so...