Registreerimine

Kasutajaks registreerimine

Portaali sisenemiseks ja portaali teenuste kasutamiseks peab isik registreerima end portaali kasutajaks. Portaali kasutajaks saab registreeruda füü...

Kes on portaali kasutaja?

Portaali kasutajaks registreerunud füüsiline isik.• Kasutaja on kohustatud teatama portaalihaldurile viivitamatult oma kontaktandmete muutumisest, ...

Mis on portaali konto?

Portaalis kasutajale loodud ja portaalihalduri poolt hallatav virtuaalne konto, millel peetakse jooksvat arvestust kasutaja poolt portaali kaudu te...