Miks võib isikukoodi valideerimine laenu- või investeerimistaotluse esitamisel ebaõnnestuda?

Te ei kirjuta oma nime täpselt nii, nagu on märgitud Teie isikut tõendaval dokumendil – näiteks kirjutate „sh“ , aga mitte „š“. 

Kirjutamisel tuleb kasutada ladina tähestikku.

Võib juhtuda, et olete salvestanud ka tühikuid.

Kui saate veateate „Välja valideerimine ebaõnnestus“, siis palun kontrollige, et oleksite eelpool mainitud ebatäpsused kõrvaldanud.


Kas said selle probleemi lahendatud?